Lubuskie wydanie002

TURYSTYKA

Województwo lubuskie jest regionem posiadającym cenne i unikatowe walory turystyczne. Należą do nich zasoby przyrodnicze, jak też zabytki dziedzictwa kulturowego. W przypadku tych pierwszych województwo lubuskie zaliczane jest do najczystszych regionów kraju. Szczególne bogactwo stanowią liczne lasy, będące ostoją dzikiej zwierzyny, a także doskonałym miejscem do wypoczynku i rekreacji. Liczne, atrakcyjne jeziora i rzeki stwarzają bardzo dobre możliwości rozwoju turystyki i uprawiania sportów wodnych (kajakarstwo, żeglarstwo, windsurfing), rekreacji i wędkarstwa. Warunkiem rozwoju turystyki wodnej jest budowa infrastruktury i przystosowanie istniejących przystani, portów, wypożyczalni sprzętu i zaplecza biwakowo - noclegowego. Część gmin, przy pomocy programów z UE, podjęło już inwestycje w tym zakresie. Przykładem jest projekt „Odra dla turystów 2014” realizowany w ramach programu współpracy transgranicznej województwa lubuskiego z Brandenburgią. Katalog atrakcji uzupełniają zabytki. W regionie zachowały się zabytki epoki romańskiej i gotyckiej - kościoły i zamki. Szczególne miejsce w krajobrazie kulturowym województwa zajmuje drewniana architektura sakralna powstała między XV a XIX wiekiem. Rezultatem dziewiętnastowiecznego budownictwa są eklektyczne i secesyjne kamienice mieszczańskie, które stanowią dopełnienie ładu przestrzennego starszych założeń urbanistycznych. Wśród atrakcji turystycznych wyróżnia się Międzyrzecki Rejon Umocniony, czyli zespół podziemnych fortyfikacji zbudowanych przez Niemców w okresie międzywojnia i podczas II wojny światowej, Park Mużakowski, wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, a także wystrój i wyposażenie dawnego sanatorium w Trzebiechowie, jedyne w Polsce dzieło belgijskiego artysty Henry’ego van de Velde, twórcy nurtu Art Nouveau oraz Park Narodowy „Ujście Warty” i zabytki Żagania. Wśród miast, w których turystyka jest jedną z funkcji podstawowych, wymienić można: Lubniewice, Łagów, Sławę, Słubice, Świebodzin i Torzym. Ważnymi ośrodkami turystycznymi są również: Żagań, Międzyrzecz, Pszczew, Lubrza, Gorzów Wlkp. i Zielona Góra.

źródło: www.lubuskie.pl