Nauka i edukacja

Największym ośrodkiem akademickim województwa jest Zielona Góra z powołanym w 2001 roku Uniwersytetem Zielonogórskim. Uczelnia powstała w wyniku połączenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej z Politechniką Zielonogórską. Ofertę kształcenia pomaturalnego uzupełniają między innymi Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe w Gorzowie Wlkp. i Sulechowie, Lubuska Wyższa Szkoła Zdrowia Publicznego w Zielonej Górze, Zachodnia Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Jana Pawła II w Zielonej Górze, Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie WIkp., Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Jana Benedykta Solfy w Żarach, Zielonogórsko – Gorzowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Paradyżu, a także filie i zamiejscowe ośrodki dydaktyczne uczelni mających siedziby w innych miastach (m.in. Collegium Polonicum w Słubicach, czy też Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp.). Lubuskie uczelnie w zdecydowanej większości są młodymi instytucjami, które w ostatnich latach przechodziły wzmożony proces inwestycyjny. Unowocześnieniu i rozbudowie uległa posiadana przez nie baza lokalowa, sprzęt i wyposażenie. Jednocześnie poszerzana jest oferta edukacyjna, otwierane są nowe kierunki kształcenia. Uniwersytet Zielonogórski jest dominującą uczelnią w regionie. W najbardziej prestiżowym Rankingu Szkół Wyższych 2012, przygotowanym przez czasopismo Perspektywy oraz dziennik Rzeczpospolita – Uniwersytet Zielonogórski został sklasyfikowany w stawce 80 „uczelni akademickich” na 58 miejscu. Uczelnie regionu oprócz zadań edukacyjnych w coraz większym stopniu wykorzystują swój potencjał naukowy w podnoszeniu rozwoju technologicznego oraz konkurencyjności gospodarki regionu. Jako przykład takiej działalności należy wskazać istniejący na Uniwersytecie Zielonogórskim Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE – jednostkę wspomagającą pozyskiwanie środków z funduszy europejskich na finansowanie projektów badawczych. W tym zakresie zespoły badawcze z UZ włączały się w realizację badań m.in. w ramach Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji czy też 7. Programu Ramowego na lata 2007-2013.