Lubuskie

„Lubuskie warte zachodu” to najkrótsza charakterystyka Lubuskiego regionu, który warto zwiedzać oraz miejsca gdzie można zainwestować kapitał.

Województwo Lubuskie znajduje się w zachodniej części kraju i obejmuje obszar 13 987 km2, co stanowi 4,5% terytorium Polski.

Liczba mieszkańców 1 011 024 (2,6% ludności Polski)

Gęstość zaludnienia: 72 mieszkańców na km2

Odsetek ludności miejskiej: 64,7%

Od strony zachodniej graniczy poprzez rzeki Odrę i Nysę Łużycką z Brandenburgią i Saksonią, na południu z województwem dolnośląskim, na wschodzie z województwem wielkopolskim, a na północy z województwem zachodniopomorskim.

Kompetencje stolicy województwa podzielone są pomiędzy dwa największe miasta Gorzów Wielkopolski i Zieloną Górę. W Gorzowie Wlkp. mieści się siedziba wojewody oraz Urząd Wojewódzki, natomiast w Zielona Góra jest siedzibą sejmiku oraz Urzędu Marszałkowskiego.

Województwo lubuskie leży na terenie nizinnym, posiada jednak dość urozmaicony krajobraz. Najwyżej położone punkty to Góra Bukowiec (227 m n.p.m.) na terenie Łagowskiego Parku Krajobrazowego oraz Góra Żarska (226,9 m n.p.m.). Około 49% powierzchni województwa zajmują lasy, które w niektórych okolicach tworzą kompleksy o unikalnych walorach, jak np. Puszcza Notecka. Duże są także zasoby wód powierzchniowych: liczne jeziora oraz urozmaicające krajobraz rzeki, w tym Odra, druga co do wielkości rzeka w kraju oraz przepływające przez województwo rzeki: Warta, Noteć i Bóbr.

Na terenie województwa znajdują się:

  • Drawieński Park Narodowy
  • Park Narodowy Ujście Warty
  • parki krajobrazowe: Barlinecko-Gorzowski Park Krajobrazowy, Gryżyński Park Krajobrazowy, Krzesiński Park Krajobrazowy, Łagowski Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Łuk Mużakowa, Park Krajobrazowy Ujście Warty, Przemęcki Park Krajobrazowy, Pszczewski Park Krajobrazowy
  • 51 rezerwatów
  • 1510 pomników przyrody (750-letni dąb „Chrobry” o obwodzie pnia liczącym niemal 10 m rosnący w Piotrowicach).