Lubuskie wydanie002

INWESTYCJE

Dążąc do realizacji celów strategicznych niezbędne jest podjęcie kluczowych przedsięwzięć mających charakter regionalny lub ponadregionalny. Zawierają się one w kierunkach interwencji jako zadania lub wprost konkretne przedsięwzięcia. Szereg z nich może mieć charakter projektów sieciowych albo grupy przedsięwzięć obejmujących nie tylko zadania inwestycyjne. Należą do nich np. rozwój Uniwersytetu Zielonogórskiego, utworzenie Akademii Gorzowskiej, tworzenie sieci powszechnego dostępu do Internetu.

Wykaz kluczowych inwestycji:

 1. Rozwój Lubuskiego Parku Przemysłowo–Technologicznego w Nowym Kisielinie.
 2. Rozwój Parku Technologii i Logistyki Przemysłu INTERIOR w Nowej Soli.
 3. Utworzenie parku naukowo-przemysłowego w Gorzowie Wlkp.
 4. Budowa kompleksu wydobywczo - energetycznego Gubin-Brody wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
 5. Dokończenie budowy drogi ekspresowej S3.
 6. Dokończenie węzłów A2.
 7. Przebudowa drogi nr 18 do parametrów autostrady.
 8. Systemowa poprawa dostępności drogowej północy województwa poprzez modernizację dróg 22 i 24.
 9. Rozwój drogi nr 27 Zielona Góra - Żary – autostrada A18.
 10. Modernizacja połączeń drogi S3 z Nowej Soli przez Kożuchów i Żagań / Szprotawę z autostradami A18/A4.
 11. Budowa przeprawy mostowej w Kostrzynie nad Odrą / północna obwodnica miasta.
 12. Budowa mostu w Milsku.
 13. Most na Odrze w Krośnie Odrzańskim wraz z obwodnicą.
 14. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury linii kolejowej nr 273 (CE-59) na odcinku Głogów-Zielona Góra-Kostrzyn („Odrzanka”).
 15. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury linii kolejowej nr 203 na odcinku Krzyż - Gorzów Wlkp.- Kostrzyn n/O.
 16. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury linii kolejowych 275 na odcinku Miłkowice – Żagań oraz linii 14 na odcinku Żagań Żary - Forst.
 17. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury i taboru transportu publicznego w obszarach funkcjonalnych Zielonej Górze.
 18. Rozbudowa i poprawa wyposażenia lotniska w Babimoście.
 19. Modernizacja lotniska w Przylepie.
 20. Budowa lotniska do celów biznesowych i sportowo–turystycznych w okolicach Gorzowa Wlkp.
 21. Budowa bazy lotniczego pogotowia ratunkowego HEMS w północnej części województwa.
 22. Modernizacja odrzańskiej drogi wodnej E-30.
 23. Modernizacja międzynarodowej drogi wodnej E-70.
 24. Rozwój Lubuskiego Szlaku Wina i Miodu.
 25. Dokończenie rozbudowy Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie oraz poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Gorzowie Wlkp.

źródło: www.lubuskie.plINWESTYCJE